Jak postupovat při hledání zaměstnání prostřednictvím FCR ?

 

1. Služby v oblasti zaměstnaneckého poradenství jsou pro zájemce o práci bezplatné.

 

2. Při posyktování výše uvedené poradenské služby nevzniká pro zájemce o práci žádný právní vztah nebo závazek vůči FCR. S Vašimi osobními údaji bude FCR nákládat důvěrně a s Vaším předchozím souhlasem.

 

3. Pro navázání spolupráce je třeba poslat na uvedené kontakty životopis nejlépe v anglickém nebo v českém a německém vyhotovení, spolu s uvedením spojení, nejlépe telefoní číslo, mobil, E-mail. U zájemců s praxí je vhodné si připravit písemnou referenci z předchozích zaměstnání.

 

4. Na základě Vaší prezentace Vás bude pracovník FCR kontaktovat a domluví Vám pohovor v naší kanceláři.

 

5. Jaké údaje by měl obsahovat strukturovaný, profesní životopis ?

 

 

ŽIVOTOPIS:

 

Jméno a příjmení

 

Kontakt: tel. č., mobil, adresu, nebo e-mail.

 

Datum narození

 

Cíl:         v jakém oboru byste chtěl působit nebo rozvíjet svoji profesní kariéru, jaké jsou Vaše cíle ?

 

Vzdělání: rok zahájení a ukončení školy - SŠ nebo VŠ

                druh absolvovaného školení a kurzů
                získané certifikáty, apod.

 

Praxe:    měsíc a rok nástupu a ukončení zaměstnání, název společnosti
               název pozice
               popis náplně práce a odpovědnosti

 

Dovednosti: jazyk - stupeň znalosti
                     počítač - jaké SW ovládáte a na jaké úrovni
                     jiné - řidičský průkaz, Vaše silné stránky nebo přednosti, nebo dosažené ocenění

 

Záliby: